Written by 11:16 pm

Deklaracja z Bonn o Wolności Badań Naukowych

  •  
  •  
  •  

2020/10/20
Ministrowie nauki krajów członkowskich Unii Europejskiej wspólnie z Komisarz ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży Mariją Gabriel, przyjęli w trakcie ministerialnej konferencji Deklarację z Bonn o Wolności Badań Naukowych (“Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research”). Deklaracja została przyjęta w drugim dniu zajmowania przez ministra Przemysława Czarnka urzędu Ministra Edukacji i Nauki.

Deklaracja stanowi podsumowanie kolejnego etapu prac nad rozwojem Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA, European Research Area). Ministrowie-sygnatariusze Deklaracji określili wolność badań naukowych jako uniwersalne prawo i dobro publiczne, a zarazem fundamentalną zasadę w Unii Europejskiej, powiązaną z Kartą Praw Podstawowych UE. Ministrowie uwypuklili związki wolności badań naukowych z wolnością wyrażania opinii oraz wolnością zgromadzeń. Wskazali, że jest ona powiązana ze standardami właściwymi dla poszczególnych dyscyplin akademickich i samo-regulacją dyscyplin/instytucji, a naukowcy korzystający z wolności powinni brać również pod uwagę prawa innych osób, odpowiedzialność badacza i etyczne granice działania. Sygnatariusze podkreślali znaczenie swobody formułowania problemów badawczych, doboru i rozwijania teorii, gromadzenia materiałów empirycznych i wykorzystywania metod badawczych. Swoboda wypowiedzi naukowców nie powinna być ograniczana przez zatrudniające ich instytucje, cenzurę rządową ani dyskryminację. Ministrowie wyrazili solidarność z naukowcami których prawa do wolności badań naukowych są naruszane.

Zgodnie z Deklaracją, ograniczanie wolności badań naukowych powinno podlegać regularnym przeglądom z punktu widzenia praworządności (“Any limitation on the freedom of scientific research must be still compatible with the nature of this right and be determined through regula procedure of the rule of law”). Wolność badań naukowych jest nierozerwalnie związana z pluralizmem. Krytyczne dyskursy nie są przejawem braku lojalności, a fundamentalną cechą demokratycznego społeczeństwa. Ministrowie zadeklarowali dalsze dążenia do wzmocnienia wolności akademickich i autonomii instytucji sektora nauki, w powiązaniu ze stabilnym, długookresowym finansowaniem tych instytucji. Deklarację podsumowuje interpretacja Europy jako strażnika wolności, równości i prawodządności, które zapewniają demokrację (“We see Europe as a guardian of freedom, equality and the rule of law ensuring democracy”).

Więcej informacji na temat Deklaracji:

https://sciencebusiness.net/news/scientists-welcome-german-push-academic-freedom

 http://www.unica-network.eu/news/bonn-declaration-research-ministers-eu

Pełny tekst Deklaracji:

https://www.bmbf.de/files/DRP-EFR_Bonner-Erklaerung_en.pdf

tagi: UE, wolność akademicka, autonomia uczelni, praworządność, minister Czarnek

(Visited 102 times, 1 visits today)
Close