Dalej jest noc: stan po apelacji Monitor Akademicki

Sejmowa Podkomisja stała ds. nauki na temat NPK Monitor Akademicki

List otwarty naukowców z UW do Senatu uczelni Monitor Akademicki

Narodowy Program Kopernikański a Polska Akademia Nauk Monitor Akademicki

Sprzeciw Rady Upowszechniania Nauki Monitor Akademicki

Zapowiedź nowelizacji ustawy Monitor Akademicki

Close