Written by 8:59 pm

Narodowy Program Kopernikański a Polska Akademia Nauk

  •  
  •  
  •  

6 kwietnia 2021

Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński wystosował list do członków PAN, w którym podzielił się ze środowiskiem informacjami o przygotowywanym w tajemnicy w MEiN projekcie tzw. Narodowego Programu Kopernikańskiego. W liście tym, do którego załączył projekt NPK, prof. Duszyński wyraził obawę, że ten źle pomyślany od strony czysto merytorycznej program, ma powstać kosztem Polskiej Akademii Nauk. Podporządkuje też działalność naukową politykom. 
Stanowisko prof. Duszyńskiego zostało poparte 7 kwietnia jednomyślną uchwałą Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Min. Czarnek szybko odpowiedział na list Prezesa PAN w mediach społecznościowych. Bagatelizując obawy prof. Duszyńskiego, nie odniósł się jednak do długiej listy zarzutów wobec NPK jako gorszej wersji PAN, zestawionych w liście.

 


Treść roboczego dokumentu o powołaniu NPK i list Prezesa PAN stały się natychmiast przedmiotem licznych komentarzy w mediach. Wedle wielu komentatorów mamy do czynienia ze świadomą próbą marginalizacji czy wręcz likwidacji PAN, a w najlepszym przypadku utworzenia instytucji konkurencyjnej, która zagłodzi PAN, a sama stanowić będzie synekurę dla naukowców dobrze widzianych przez pisowskie władze.

Więcej między innymi na stronach:
OKO.press
Krytyki Politycznej” i „Gazety Wyborczej

 

(Visited 71 times, 1 visits today)
Close