O autonomię uczelni i wolność badań w Polsce

  •  
  •  
  •  

9 grudnia 2020

Wywodzimy się z różnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, współtworzymy środowisko akademickie i chcemy współdziałać na rzecz wspólnego dobra. Jest to ważne w sytuacjach zwyczajnych, kiedy myślimy o tym, jak Uniwersytet powinien się rozwijać, by być twórczą i bezpieczną przestrzenią pracy naukowej i dydaktycznej – i by sprostać wyzwaniom współczesności. Staje się zaś konieczne, kiedy wyzwania te dotyczą samej istoty Uniwersytetu: autonomii uczelni, poczucia wspólnoty i nieskrępowanej debaty naukowej. Tak się dzieje obecnie.

Sytuacja polityczna w Polsce uległa gwałtownemu zaostrzeniu. W społecznych protestach znaczący udział mieli członkinie i członkowie środowisk akademickich: pracownice i pracownicy, doktorantki i doktoranci, studentki i studenci. Wypowiedzi przedstawicieli i przedstawicielek rządu i partii rządzącej nabrały konfrontacyjnego charakteru. Sugerują one konieczność interwencji państwa w sposób funkcjonowania szkół wyższych, choćby poprzez bezpośrednią interwencję Ministra w postępowania dyscyplinarne na uczelniach. Obok praw człowieka i swobód obywatelskich, stawką obecnych wydarzeń staje się autonomia wyższych uczelni, wolność badań naukowych oraz los pracownic i pracowników polskiej akademii.

W wypowiedziach przedstawicieli władz państwowych pojawiają się również plany ideologicznej „korekty” badań uprawianych na polskich uczelniach, a szczególnie administracyjnej interwencji, zwłaszcza w badania humanistyczne i społeczne. Widzimy w tym poważne zagrożenie dla polskiej nauki, ale także próbę rozbicia środowiska akademickiego.

Powołujemy do życia internetowy Monitor Akademicki. Podejmujemy w nim  dyskusję o miejscu akademii w życiu publicznym. Będziemy zajmować się zarówno autonomią akademicką jak i prawami poszczególnych członków i członkiń naszej wspólnoty.

Koleżanki i kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy do dyskusji i współpracy, a także do zgłaszania naruszeń autonomii uczelni oraz przypadków łamania praw członkiń i członków naszej wspólnoty – we wszystkich wymiarach organizacji życia akademickiego. Zapraszamy też do nadsyłania tekstów i komentarzy związanych z debatą publiczną na Uniwersytecie i wokół niego.

Środowiska akademickie w Polsce zachęcamy do podejmowania podobnych inicjatyw, a także zapraszamy do kontaktu.

Błażej Brzostek (historyk)
Stefan Dziembowski (informatyk) 
Adam Gendźwiłł (politolog)
Piotr Girdwoyń (prawnik)
Ewa Haman (psycholingwistka)
Krzysztof Klincewicz (nauki o zarządzaniu)
Iwona Kurz (kulturoznawczyni) 
Magdalena Markowska (fizjolożka) 
Błażej Miasojedow (matematyk)
Aneta Pieniądz (historyczka)
Krystyna Stebnicka (historyczka) 
Jakub Urbanik (historyk prawa, prawnik) 
Joanna Wawrzyniak (socjolożka) 
Marek Węcowski (historyk) 
Aleksander Wolicki (historyk)

(Visited 990 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close