Wielka draka, mała PKA… Radosław Rybkowski

Senat UJ o nowej punktacji czasopism Monitor Akademicki

Senat UWr o nowej punktacji Monitor Akademicki

KRASP o nowej punktacji czasopism Monitor Akademicki

Wywiad min. Czarnka w „FA” Monitor Akademicki

Min. Czarnek dla „Rzeczpospolitej” Monitor Akademicki

„Pakiet Wolności Akademickiej” Monitor Akademicki

Wywiad min. Czarnka w PR24 Monitor Akademicki

Odpowiedź policji na pismo Rektora PW Monitor Akademicki

Oświadczenie władz Politechniki Monitor Akademicki

Zapowiedź nowelizacji ustawy Monitor Akademicki

Policja w Politechnice Warszawskiej Monitor Akademicki

Konsekwencje po Strajku Kobiet Monitor Akademicki

Deklaracja współpracy w zakresie ewaluacji ustawy Monitor Akademicki

Wywiad prof. Bernackiego Monitor Akademicki

Close