Written by 9:57 am

Senat UJ o nowej punktacji czasopism

  •  
  •  
  •  

2021/02/24

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego jednogłośnie przyjął stanowisko stwierdzające, że „zdaniem członków Senatu UJ, przyjęty z naruszeniem prawa nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych przyczyni się do podważenia ewaluacji dyscyplin naukowych, która ma zostać przeprowadzona w 2022 roku. Może być to podstawą do skarg kierowanych do sądów administracyjnych przeciwko decyzjom o przyznaniu oceny dyscyplinom naukowym reprezentowanym w poszczególnych uczelniach”.
„Senatorowie zwrócili ponadto uwagę, że zgodnie z obowiązującymi zasadami ewaluacji dyscyplin naukowych wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zawarty w załączniku do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 i 18 lutego będzie miał zastosowanie także do oceny publikacji ogłoszonych w latach 2019-2020. Wszystkie przedstawione w uzasadnieniu argumenty mogą stanowić podstawę do podważenia ewaluacji dyscyplin naukowych, która ma zostać przeprowadzona w 2022 roku”.

Źródło: [Uniwersytet Jagielloński]

_____________
Stanowisko Senatu UJ dobrze wskazuje na praktyczne konsekwencje działań ministra. Po niedawnej wypowiedzi KRASP i Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w tej sprawie wypada teraz czekać na reakcje innych znaczących uczelni w Polsce, jak chociażby Uniwersytetu Warszawskiego. Przedłużające się milczenie w sprawach absolutnie podstawowych dla polskiej nauki to także pewna decyzja. Decyzja zupełnie niezrozumiała.

Komentarz „Monitora” do nowej punktacji.

(Visited 68 times, 1 visits today)
Close