Q.F.F.F.Q.S. Monitor Akademicki

21 komentarzy

Protest w sprawie ataku na Prof. Barbarę Engelking Monitor Akademicki

Odpowiedzialność za tweety Monitor Akademicki

„Skok na NCN” wchodzi w fazę realizacji Monitor Akademicki

PiSowska rewolucja idzie po NCN Monitor Akademicki

Wielka draka, mała PKA… Radosław Rybkowski

Projekt powołania Akademii Zamojskiej (sic!) Monitor Akademicki

Centrum Nauki w Chełmie Monitor Akademicki

Biblistyka jako nowa dyscyplina? Monitor Akademicki

Narodowy Program Kopernikański a Polska Akademia Nauk Monitor Akademicki

Senat UJ o nowej punktacji czasopism Monitor Akademicki

Senat UWr o nowej punktacji Monitor Akademicki

KRASP o nowej punktacji czasopism Monitor Akademicki

Wywiad min. Czarnka w „FA” Monitor Akademicki

W sprawie dymisji Rektora WUM Monitor Akademicki

Stanowisko KRASP w sprawie zmian ustawy Monitor Akademicki

Zmiany w MEN/MNiSW Monitor Akademicki

List otwarty RDN Literaturoznawstwo UWr Monitor Akademicki

Sprzeciw Rady Upowszechniania Nauki Monitor Akademicki

Min. Czarnek dla „Rzeczpospolitej” Monitor Akademicki

Międzynarodowy bojkot min. Czarnka Monitor Akademicki

„Pakiet Wolności Akademickiej” Monitor Akademicki

Stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Monitor Akademicki

Wyzwania szkolnictwa wyższego według min. Czarnka Monitor Akademicki

Konferencja Ministrów Szkolnictwa Wyższego EHEA Monitor Akademicki

Konsekwencje po Strajku Kobiet Monitor Akademicki

Sprawa dr Sylwii Borowskiej-Szerszun Monitor Akademicki

Deklaracja współpracy w zakresie ewaluacji ustawy Monitor Akademicki

Sprawa prof. Ingi Iwasiów Monitor Akademicki

Deklaracja z Bonn o Wolności Badań Naukowych Monitor Akademicki

Nowy minister Monitor Akademicki

Close