Written by 10:45 pm

Stanowisko KRASP w sprawie zmian ustawy

  •  
  •  
  •  

2021/01/11
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich ogłosił stanowisko KRASP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli „pakietu wolności akademickiej” ministra P. Czarnka.
Szczegółowo uzasadniona opinia KRASP jest zdecydowanie negatywna. Autorzy stanowiska zwracają uwagę m.in. na: „utożsamienie zakresu treściowego pojęcia ‘wolności nauki’ z zakresem treściowym pojęcia ‘wolność słowa’, niewłaściwe interpretowanie wolności nauczania, postrzeganie swobody w prezentowaniu twierdzeń naukowych jako wolności obywatelskich, oparcie odpowiedzialności dyscyplinarnej na pojęciach nieostrych”. Rektorzy podpisani pod stanowiskiem obawiają się, że „wprowadzenie do dyskursu nauki ‘przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych’ osłabia rygory metodologiczne nauki, a tym samym sugeruje, że w badaniach naukowych dopuszczalne są dowolne metody docierania do poglądów i głoszenie dowolnych poglądów.” Podkreślają też, że realizacja tego projektu może doprowadzić do sytuacji, w której „można będzie głosić niemal dowolne tezy, powołując się na wolność wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych”, a ponadto „wyrażanie swoich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych w sali wykładowej może być odbierane jako opresja: student może się obawiać, że musi te poglądy podzielać (lub udawać, że je podziela), by zaliczyć przedmiot; może też dojść do przekonania, że te poglądy stanowią aktualny stan wiedzy naukowej”. Jak stwierdzają, „projekt jest szczególną próbą ingerencji władzy […] w wolność akademicką”.

Źródło: [KRASP]


Na liście sygnatariuszy, liczącej 79 nazwisk rektorów, zabrakło podpisu obecnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także rektorów Uniwersytetu w Białymstoku, KUL i UKSW. Prorektorzy UW oraz WUM, jako jedyni przedstawiciele władz polskich uczelni, znaleźli się składzie działającego przy ministrze zespołu doradczego, którego wyniki prac mają zostać ogłoszone w drugiej połowie stycznia. Według zapowiedzi będzie to druga, po „pakiecie wolności akademickiej”, część ministerialnych propozycji nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zob. nasz komentarz.

(Visited 73 times, 1 visits today)
Close