Written by 11:18 pm

Zespół doradczy ds. rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki

  •  
  •  
  •  

6 listopada 2020
Dr hab. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki powołał Zespół doradczy do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki, kierowany przez prof. Waldemara Parucha.

Zgodnie z par. 3 § Zarządzenia ministra
„Do zadań zespołu należy:
1) współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie analizy stanu wdrożenia rozwiązań prawnych związanych z reformą szkolnictwa wyższego i nauki wprowadzoną ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej »ministrem«, na podstawie wyników analizy, o której mowa w pkt 1, rekomendacji rozwiązań prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
3) wypracowywanie we współpracy z instytucjami przedstawicielskimi środowiska szkolnictwa wyższego i nauki propozycji kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki.”

Skład zespołu:
przewodniczący – Waldemar Paruch (UMCS): https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Paruch,
członkowie:
– Paweł Bortkiewicz (UAM): https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Bortkiewicz,
– Wojciech Gizicki (KUL): https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Gizicki,
– Sambor Grucza (UW): https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/sambor-grucza/,
– Grzegorz Grzywaczewski (UP Lublin): https://scholar.google.com/citations?user=ltd9OrkAAAAJ&hl=de,
– Stanisław Karpiński (SGGW): https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Karpiński_(biotechnolog),
– Jakub Koper (KUL): https://e.kul.pl/qlsale.html?op=4&prid=9991&pmod=13,
– Teresa Krasowska (UMCS): https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1363,pl.html,
– Tomasz Kuczur (UKW): https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/tomasz_kuczur/,
– Wojciech Lisik (WUM): https://www.wum.edu.pl/node/14657,
– Marek Pietraś (UMCS): https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2163,pl.html,
– Bolesław Pochopień (PŚ, emeritus?): https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bolesław_Pochopień,
– Mieczysław Ryba (KUL): https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Mieczysław_Ryba,
– Artur Świergiel (UG): https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Artur_Świergiel.

———–
Prof. Bortkiewicz i prof. Ryba poza podaną wyżej afiliacją są związani z WSKSiM w Toruniu. W zestawieniu zwraca uwagę nadreprezentacja lubelskiego środowiska naukowego (7 z 14), i niemal zupełna nieobecność kobiet (1 na 13 mężczyzn).

(Visited 250 times, 1 visits today)
Close