Senat UJ o nowej punktacji czasopism Monitor Akademicki

Senat UWr o nowej punktacji Monitor Akademicki

KRASP o nowej punktacji czasopism Monitor Akademicki

Wywiad min. Czarnka w „FA” Monitor Akademicki

Stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Monitor Akademicki

Wyzwania szkolnictwa wyższego według min. Czarnka Monitor Akademicki

Close