Q.F.F.F.Q.S. Monitor Akademicki

Odpowiedzialność za tweety Monitor Akademicki

Dalej jest noc: stan po apelacji Monitor Akademicki

Stanowisko KRASP w sprawie zmian ustawy Monitor Akademicki

List otwarty RDN Literaturoznawstwo UWr Monitor Akademicki

Sprzeciw Rady Upowszechniania Nauki Monitor Akademicki

Min. Czarnek dla „Rzeczpospolitej” Monitor Akademicki

„Pakiet Wolności Akademickiej” Monitor Akademicki

Sprawa dr Sylwii Borowskiej-Szerszun Monitor Akademicki

Sprawa prof. Ingi Iwasiów Monitor Akademicki

Close