Centrum Nauki w Chełmie Monitor Akademicki

Biblistyka jako nowa dyscyplina? Monitor Akademicki

Senat UJ o nowej punktacji czasopism Monitor Akademicki

Senat UWr o nowej punktacji Monitor Akademicki

KRASP o nowej punktacji czasopism Monitor Akademicki

Wywiad min. Czarnka w „FA” Monitor Akademicki

Zmiany w MEN/MNiSW Monitor Akademicki

Close