Written by 3:07 pm Ogólne 21 komentarzy

Protest w sprawie ataku na Prof. Barbarę Engelking

Warszawa, 26 kwietnia 2023 

W ostatnich dniach przedstawiciele najwyższych instancji państwowych zaatakowali prof. Barbarę Engelking, kierowniczkę działającego przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Stało się to w reakcji na udzielony przez nią wywiad telewizyjny w związku z obchodami 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Prof. Engelking przywołała  w nim wyniki prowadzonych od lat badań naukowych, które nie są zgodne z polityką historyczną obecnego rządu. Minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek publicznie zadeklarował, że “nie [będzie] finansował na większą skalę instytutu, który utrzymuje ludzi, którzy obrażają Polaków”. 

Wypowiedź ta budzi głęboki niepokój i sprzeciw. Godzi w zagwarantowaną w art. 73 Konstytucji RP wolność badań naukowych. Zawiera groźbę wobec instytucji naukowej i jej kierownictwa, i nosi znamiona próby zastraszania badaczy zajmujących się tematami niezgodnymi z poglądami polityków. Minister Czarnek otwarcie wyraził przekonanie, że kierowanie nauką i jej finansowaniem w Polsce jest jego osobistą i prywatną prerogatywą, że może to czynić poza wszelkimi procedurami i w sposób całkowicie arbitralny, zgodnie ze swoim światopoglądem i interesami politycznymi. 

Twierdzenie ministra zagraża wolności badań akademickich w Polsce i dlatego dotyczy  całego środowiska naukowego. Każdy i każda z nas może stać się ofiarą politycznie motywowanego ręcznego sterowania polską nauką. 

Do wyrażenia wraz z nami swojego protestu zapraszamy wszystkich członków i członkinie naszej wspólnoty – badaczy i badaczki, doktorantów i doktorantki, studentów i studentki, a także pracowników i pracownice nienaukowe, absolwentów i absolwentki, ale również instytucje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów i rady naukowe, dyrektorów, dziekanów i rektorów szkół wyższych w Polsce. Nadszedł czas na wspólną reakcję całego środowiska – niezależnie od dzielących nas różnic. 

Domagamy się

  • natychmiastowego zaprzestania szkalowania prof. Barbary Engelking oraz środowiska badaczek i badaczy Zagłady; 
  • zaprzestania pogróżek i finansowego szantażu, które ograniczają konstytucyjną wolność badań naukowych.
  • poszanowania dla dorobku polskiego środowiska naukowego, którego wyrazem będzie podtrzymywanie i wspieranie jego rzeczywistej niezależności.

Prof. dr hab. Stefan Dziembowski (MIM UW)
Prof. UW dr hab. Adam Gendźwiłł (WG UW)
Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (WPiA UW)
Prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz (WZ UW)
Prof. UW dr hab. Iwona Kurz (IKP UW)
dr hab. Magdalena Markowska (WB UW)
dr hab. Aneta Pieniądz (WH UW)
Prof. UW dr hab.  Jakub Urbanik (WPiA UW)
Prof. UW dr hab. Joanna Wawrzyniak (WS UW)
Prof. UW dr hab. Marek Węcowski (WH UW)
dr hab. Aleksander Wolicki (WH UW)

Zachęcamy do dołączenia się poprzez podpisanie Protestu

(Visited 7 578 times, 1 visits today)
Close