Odpowiedzialność za tweety Monitor Akademicki

Dalej jest noc: stan po apelacji Monitor Akademicki

Sejmowa Podkomisja stała ds. nauki na temat NPK Monitor Akademicki

Narodowy Program Kopernikański a Polska Akademia Nauk Monitor Akademicki

Min. Czarnek dla „Rzeczpospolitej” Monitor Akademicki

„Pakiet Wolności Akademickiej” Monitor Akademicki

Stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Monitor Akademicki

Wyzwania szkolnictwa wyższego według min. Czarnka Monitor Akademicki

Konferencja Ministrów Szkolnictwa Wyższego EHEA Monitor Akademicki

Konsekwencje po Strajku Kobiet Monitor Akademicki

Zagrożenie ideologiczne Monitor Akademicki

Sprawa dr Sylwii Borowskiej-Szerszun Monitor Akademicki

Wywiad prof. Bernackiego Monitor Akademicki

Sprawa prof. Ingi Iwasiów Monitor Akademicki

Nowy minister Monitor Akademicki

Close