Written by 11:21 pm

Konferencja Ministrów Szkolnictwa Wyższego EHEA

  •  
  •  
  •  

2020/11/19
Dr hab. Przemysław Czarnek uczestniczył w Konferencji Ministrów Szkolnictwa Wyższego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA) w Rzymie. Hasło przewodnie konferencji brzmiało: „Embrace the challenge, create new opportunities and cancel differences”, a główne tematy dyskusji to: wolność akademicka (http://ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique_Annex_I.pdf), społeczny wymiar szkolnictwa wyższego (http://ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique_Annex_II.pdf) oraz doskonalenie systemu uczenia i nauczania (http://ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique_Annex_III.pdf). W swym krótkim przemówieniu minister Czarnek podkreślił m.in., że uniwersytety powinny być miejscem kształtowania osobowości i formowania umysłów, a także budowania postaw otwartych na prawdę i dobro. Wspomniał też o łamaniu zasad akademickich na Białorusi i wezwał do zacieśnienia międzynarodowej współpracy naukowej (https://youtu.be/DvO__XE438g).

(Visited 26 times, 1 visits today)
Close