„Skok na NCN” wchodzi w fazę realizacji Monitor Akademicki

PiSowska rewolucja idzie po NCN Monitor Akademicki

„Pakiet wolności akademickiej” przyjęty Monitor Akademicki

Wolność akademicka w praktyce – sprawa Igora Tulei Monitor Akademicki

Dwie uchwały Senatu UW Monitor Akademicki

Narodowy Program Kopernikański w Polskim Ładzie Monitor Akademicki

Projekt powołania Akademii Zamojskiej (sic!) Monitor Akademicki

Ordo Iuris zakłada wyższą uczelnię Monitor Akademicki

Centrum Nauki w Chełmie Monitor Akademicki

Sejmowa Podkomisja stała ds. nauki na temat NPK Monitor Akademicki

Biblistyka jako nowa dyscyplina? Monitor Akademicki

List otwarty naukowców z UW do Senatu uczelni Monitor Akademicki

Narodowy Program Kopernikański a Polska Akademia Nauk Monitor Akademicki

Decyzja w sprawie ks. prof. Tadeusza Guza Monitor Akademicki

Senat UJ o nowej punktacji czasopism Monitor Akademicki

Senat UWr o nowej punktacji Monitor Akademicki

KRASP o nowej punktacji czasopism Monitor Akademicki

Wywiad min. Czarnka w „FA” Monitor Akademicki

W sprawie dymisji Rektora WUM Monitor Akademicki

Stanowisko KRASP w sprawie zmian ustawy Monitor Akademicki

Zmiany w MEN/MNiSW Monitor Akademicki

List otwarty RDN Literaturoznawstwo UWr Monitor Akademicki

Sprzeciw Rady Upowszechniania Nauki Monitor Akademicki

Min. Czarnek dla „Rzeczpospolitej” Monitor Akademicki

Międzynarodowy bojkot min. Czarnka Monitor Akademicki

„Pakiet Wolności Akademickiej” Monitor Akademicki

Wywiad min. Czarnka w PR24 Monitor Akademicki

Odpowiedź policji na pismo Rektora PW Monitor Akademicki

Oświadczenie władz Politechniki Monitor Akademicki

Zapowiedź nowelizacji ustawy Monitor Akademicki

Policja w UJ Monitor Akademicki

Policja w Politechnice Warszawskiej Monitor Akademicki

Umorzenie śledztwa na UŚ Monitor Akademicki

Stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Monitor Akademicki

Sprawa prof. Ingi Iwasiów Monitor Akademicki

Wyzwania szkolnictwa wyższego według min. Czarnka Monitor Akademicki

Konferencja Ministrów Szkolnictwa Wyższego EHEA Monitor Akademicki

Konsekwencje po Strajku Kobiet Monitor Akademicki

Uchwała Senatu UW Monitor Akademicki

Zagrożenie ideologiczne Monitor Akademicki

Sprawa dr Sylwii Borowskiej-Szerszun Monitor Akademicki

Deklaracja współpracy w zakresie ewaluacji ustawy Monitor Akademicki

Wywiad prof. Bernackiego Monitor Akademicki

Sprawa prof. Ingi Iwasiów Monitor Akademicki

Deklaracja z Bonn o Wolności Badań Naukowych Monitor Akademicki

Nowy minister Monitor Akademicki

Close