Written by 9:05 pm

List otwarty naukowców z UW do Senatu uczelni

  •  
  •  
  •  

12 kwietnia 2021

Ukazał się list 38 pracownic i pracowników naukowych UW skierowany do Senatorek i Senatorów UW wzywający do zajęcia przez Senat uczelni na najbliższym posiedzeniu stanowiska w sprawie tzw. Narodowego Programu Kopernikańskiego. Autorzy listu podzielają obawy wyrażone w liście prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego, widząc w NPK ogromne zagrożenie dla przyszłości polskiej nauki. Pod listem zbierane są podpisy poparcia w społeczności UW.

[EDIT: 22 kwietnia 2021]
W reakcji na wspólny apel środowiska UW z 12 kwietnia – który podpisało niemal 450 osób – podczas posiedzenia Senatu UW 21 kwietnia 2021, na wniosek grupy senatorów poszerzono porządek obrad o punkt 3A: „Dyskusja nad listem otwartym do Senatorek i Senatorów Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie projektu tzw. Narodowego Programu Kopernikańskiego”. Podczas dyskusji wyrażono wiele obaw dotyczących powstającego programu. Zgłoszono wniosek o przyjęcie przez Senat uchwały, wspierającej stanowisko w tej sprawie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uchwała została przyjęta przez Senat następującym stosunkiem głosów: 42 – tak, 4 – nie, 6 – wstrzymujących.

Wszystkim sygnatariuszkom i sygnatariuszom dziękujemy za podpisy pod apelem!

(Visited 61 times, 1 visits today)
Close