Written by 9:03 am

Ordo Iuris zakłada wyższą uczelnię

  •  
  •  
  •  

10 maja 2021

Ordo Iuris poinformował o powołaniu do życia Collegium Intermarium, wyższej uczelni oferującej już od roku akademickiego 2021/2022 „zajęcia i wykłady w ramach programu studiów prawniczych, międzynarodowych studiów LL.M. w języku angielskim dotyczących problematyki praw człowieka i wielu programów specjalistycznych studiów podyplomowych”. Wedle założycieli nowa uczelnia ma ambicje stać się „kuźnią elit” Europy Środkowej. Na 28 maja zaplanowano konferencję inaugurującą działalność Collegium, w której udział zapowiedzieli wedle organizatorów m.in. wicepremier Piotr Gliński i min. Przemysław Czarnek.
________________________

[Komentarz:] Deklaracja założycielska obok ogólnikowych frazesów („możemy […] zaoferować młodemu pokoleniu zupełnie inny poziom edukacji, oparty o rzeczywiste umiłowanie prawdy i służbę na rzecz dobra wspólnego”) zawiera diagnozę sytuacji w szkolnictwie wyższym współbrzmiącą bardzo wyraźnie z deklaracjami min. Czarnka („Uniwersytety naszego regionu wciąż są naznaczone komunistyczną przeszłością, w której narzucono jałowy i polityczny model szkolnictwa wyższego. Ograniczano wolność nauczania i badań naukowych, które stanowią fundament życia akademickiego.”). Radykalnie prawicowy projekt został zakamuflowany pod hasłami walki o wolność uprawiania nauki i prawdę. Omówienie kadr nowej uczelni, mającej rzekomo walczyć z ideologizacją, daje w „Oko Press” Anna Mierzyńska.

(Visited 50 times, 1 visits today)
Close