Written by 12:18 am

Sprzeciw Rady Upowszechniania Nauki

  •  
  •  
  •  

2020/12/15
Rada Upowszechniania Nauki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wyraziła sprzeciw wobec zrównywania treści naukowych z pseudonauką. Czytamy w nim: 

Misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych. W murach uczelni publicznych nie powinna więc mieć miejsca promocja tez w oczywisty sposób antynaukowych. Niestety w ostatnim czasie obserwujemy wzmożenie aktywności grup szerzących treści negujące odkrycia naukowe. Jedną ze stosowanych przez nie strategii uwiarygodniania swojej działalności jest organizowanie wydarzeń w obrębie uczelni wyższych, a nawet we współpracy z nimi. Przykładem takiego działania jest promocja przez Fundację En Arche „teorii inteligentnego projektu”, pseudonaukowej tezy mającej w rzeczywistości na celu krzewienie kreacjonizmu. W listopadzie 2020 r. organizacja ta zorganizowała webinarium pt. Teoria Inteligentnego Projektu 2020 – „Granica ewolucji”, a na rozsyłanych zaproszeniach znaleźć można było adnotację głoszącą, iż jego współorganizatorem jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Rada Upowszechniania Nauki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk stanowczo sprzeciwia się zrównywaniu treści naukowych z pseudonauką oraz promowaniu wypowiedzi niezgodnych z wiedzą i metodą naukową pod hasłem obrony wolności akademickiej. Pragnie jednocześnie zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji zawartości merytorycznej wydarzeń organizowanych w obrębie uczelni publicznych i/lub pod ich patronatem. Władze uczelni winny stać na straży wysokich standardów edukacyjnych i zapewniać przekazywanie treści mających oparcie w badaniach naukowych.

Prof. dr hab. Paweł Golik, Przewodniczący Rady Upowszechniania Nauki PAN” 


Sama konieczność wyrażenia takiego stanowiska przez Radę Upowszechniania Nauki PAN wskazuje, jak groźne procesy zachodzą obecnie w polskim życiu naukowym. Stanowisko to powinno też uczulić całe środowisko naukowe w Polsce na podobne zjawiska i pseudonaukowe wydarzenia, które – motywowane ideologicznie i politycznie – mogą pojawiać się w wielu obszarach polskiego życia akademickiego. Będzie im zapewne sprzyjał tzw. „Pakiet wolności” ministra P. Czarnka (por. nasz komentarz). Niektóre obszary nauki, jak humanistyka, nauki społeczne i polityczne wydają się takimi zjawiskami szczególnie zagrożone (por. nasz komentarz)

Źródło [Polska Akademia Nauk]: 

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3212-sprzeciw-rady-upowszechniania-nauki-pan-wobec-zrownywania-tresci-naukowych-z-pseudonauka?fbclid=IwAR3VRtn88SJGZxdhWteYfwplRwIXpoticjA-VfyWBaQW0FI2HE59Ou9NOcQ

 

(Visited 159 times, 1 visits today)
Close