Written by 11:19 pm

Deklaracja współpracy w zakresie ewaluacji ustawy

  •  
  •  
  •  

2020/11/13
Przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Prezydium PAN, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Rektorów Polskich, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów RP – „jako reprezentanci środowiska akademickiego oraz instytucji przedstawicielskich szkolnictwa wyższego” – podpisali deklarację współpracy w zakresie ewaluacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  Deklaracja zapowiada monitoring efektów wprowadzenia ustawy, a także gotowość wsparcia prac legislacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki w tej dziedzinie.

Źródło [KRASP]: https://www.krasp.org.pl/pl/Aktualnosci/?id=21460/Deklaracja_wspolpracy_w_zakresie_ewaluacji_ustawy_Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym_i_nauce

 

Komentarz: Wśród sygnatariuszy deklaracji nie ma kobiet.

(Visited 31 times, 1 visits today)
Close