Written by 8:54 pm

Decyzja w sprawie ks. prof. Tadeusza Guza

  •  
  •  
  •  

4 marca 2021

Komisja Dyscyplinarna KUL, w składzie prof. Paweł Gondek, prof. Krzysztof Leśniewski, prof. Agata Mirek, oddaliła definitywnie zażalenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów na umorzenie przez prof. Annę Haładyj, Rzeczniczkę Dyscyplinarną uczelni, postępowania przeciwko ks. prof. Tadeuszowi Guzowi. Było ono prowadzone na wniosek PRChiŻ w związku z wykładem ks. Guza Jak Pan Bóg dopełni historii zbawienia? wygłoszonym w Domu Pielgrzyma Amicus w Warszawie 26 maja 2018 roku przy okazji promocji polskiego wydania książki Roya Schoemanna Zbawienie bierze początek od Żydów (Wydawnictwo Sióstr Loretanek).
Ks. prof. Guz powiedział między innymi: „My wiemy, kochani państwo, że tych faktów, jakimi były mordy rytualne, nie da się z historii wymazać. Dlaczego? Dlatego, że my, polskie państwo, w naszych archiwach, w ocalałych dokumentach, mamy na przestrzeni różnych wieków – wtedy, kiedy Żydzi żyli razem z naszym narodem polskim – my mamy prawomocne wyroki po mordach rytualnych”. Komisja stwierdziła między innymi, że ks. prof. Guz „nie popełnił czynu uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego ani uchybiającego godności zawodu nauczyciela akademickiego. W swoich wykładach poza terenem uczelni nikogo nie obraził i nie znieważył, a tym samym nie przyniósł ujmy wykonywanemu zawodowi”.
W umorzeniu uwagę zwraca stwierdzenie, że stanowisko ks. prof. Guza ma uprawniony charakter w sporze naukowym. Nie dostrzega ono, że nie ma koniecznego związku między wyrokiem sądu, zwłaszcza sądu działającego w obrębie kultury prawnej odległej od współczesnej doktryny, a prawdą materialną. Uznanie, że skoro sądy tak stwierdzały, a nikt tych wyroków (ostanie z nich z XVIII wieku) nie unieważnił, miałoby świadczyć o prawdzie historycznej – budzi podstawowe wątpliwości co do elementarnej wiedzy i historycznej, i prawnej.
Na podstawie dostępnych informacji prasowych trudno orzec, czy Komisja odnosiła się wyłącznie do tego stwierdzenia, czy także do innych fragmentów wykładu, które mogą być uznane za antysemickie.

_____________

Prawnym reprezentantem ks. prof. Guza jest mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, a w argumentach przywoływanych w obronie pobrzmiewają echa nowej doktryny „wolności akademickich” lansowanej przez min. Czarnka. I tak, w związku z odmową udziału w dyskusji z ks. prof. Guzem przez współprzewodniczących Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Zbigniew Nosowskiego i Stanisława Krajewskiego, w piśmie skierowanym do PRChiŻ mec. Kwaśniewski pisał: „Wierzę, że przyjęcie zaproszenia (…) przysłuży się umocnieniu, fundamentalnej dla wolności akademii, zasady wolności prowadzenia badań naukowych i poszukiwania prawdy”.

Żródła:
[Więź.pl],
[Gazeta Wyborcza. Lublin]

(Visited 614 times, 1 visits today)
Close