Written by 11:25 pm

Odpowiedź policji na pismo Rektora PW

  •  
  •  
  •  

2020/12/02
Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej odpowiedział na pismo Rektora Politechniki Warszawskiej, podkreślając, że „że działania nie były skierowane przeciw społeczności akademickiej, ani też przeciwko autonomii Politechniki Warszawskiej. Zapewnił jednocześnie o dobrych relacjach z naszą Uczelnią. Komendant zaznaczył, że sytuacja do której doszło w dniu 28 listopada 2020 r. nie powinna mieć miejsca, składając tym samym wyrazy ubolewania. (…) Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba Rektor Politechniki Warszawskiej wyraża głęboką nadzieję, że podległe Komendantowi służby zostaną powiadomione o regulacjach dotyczących ustawowych zasad utrzymania porządku na terenach uczelni publicznych i zasadach dotyczących możliwości wkraczania na ten teren przez służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, tak aby w przyszłości nie dochodziło już do tego typu zdarzeń.”

Źródło: [oficjalna strona Politechniki Warszawskiej]
https://pw.edu.pl/Aktualnosci/Odpowiedz-Komendanta-Stolecznego-Policji-na-pismo-Rektora

(Visited 53 times, 1 visits today)
Close