Written by 11:19 pm

Sprawa dr Sylwii Borowskiej-Szerszun

  •  
  •  
  •  

2020/11/17
„Gazeta Wyborcza. Białystok” informuje, że prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, wysłał list do prof. Roberta Ciborowskiego, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, przekazując mu skargę, która wpłynęła do ministerstwa w sprawie postępowania dr Sylwii Borowskiej-Szerszun, pracownicy UwB, uczestniczki protestów kobiet. Minister Czarnek, powołując się na Ustawę o nauce, „uprzejmie prosi” rektora „o pilne zbadanie powyższej sprawy, podjęcie niezbędnych działań i przekazanie stosownych wyjaśnień”. Dodaje też: „Szanując autonomię uczelni zwracam uwagę Pana Rektora, że nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego”.

Źródło [„Wyborcza.pl”]: https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,26517884,bialystok-minister-czarnek-chce-rozliczenia-wykladowcow-uniwersytetu.html

(Visited 101 times, 1 visits today)
Close