Written by 9:08 pm

Uchwała Senatu UW w sprawie projektu tzw. Narodowego Programu Kopernikańskiego

  •  
  •  
  •  

21 kwietnia 2021

W reakcji na apel środowiska akademickiego z 12 kwietnia, podczas posiedzenia Senatu UW, na wniosek grupy senatorów poszerzono porządek obrad o punkt: 3A, „Dyskusja nad listem otwartym do Senatorek i Senatorów Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie projektu tzw. Narodowego Programu Kopernikańskiego”.
Prorektor UW, prof. dr hab. Sambor Grucza, który jest członkiem ministerialnego Zespołu doradczego do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki pod przewodnictwem prof. Waldemara Parucha, zaprzeczył, jakoby brał udział w pracach nad projektem Programu Kopernikańskiego.
Podczas dyskusji – w której wzięło udział kilkanaścioro senatorów i senatorek, w tym przedstawiciel Zarządu Samorządu Studentów UW – wyrażono zgodnie szereg obaw pod adresem projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Narodowy Program Kopernikański”. Zgłoszono wniosek o przyjęcie przez Senat uchwały wspierającej stanowisko wyrażone w tej sprawie przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. JM Rektor UW, prof. dr hab. Alojzy Nowak, wyraził przekonanie, że lepsze dla UW byłoby powstrzymanie się od podjęcia uchwały, a w przyszłości poparcie wspólnego stanowiska, które miałaby sformułować KRASP. Po półgodzinnej przerwie ostatecznie projekt uchwały poddano pod głosowanie. Uchwała została przyjęta przez Senat następującym stosunkiem głosów: 42 – tak, 4 – nie, 6 – wstrzymujących.

———-

[komentarz MonA:] Zgodnie z relacją Prezesa PAN, prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego, zespół prof. Waldemara Parucha zaprosił Prezydium PAN na spotkanie dotyczące sytuacji Akademii i regulujących jej funkcjonowanie zapisów prawa. Na spotkaniu 12 marca 2021 zespół doradców ministra poddał ostrej krytyce Polską Akademię Nauk oraz Ustawę o PAN. Spotkanie odbyło się na krótko przed przypadkowym ujawnieniem projektu Narodowego Programu Kopernikańskiego.

Źródło: [list Prezesa PAN]

(Visited 660 times, 1 visits today)
Close