Written by 10:39 pm

Zmiany w MEN/MNiSW

  •  
  •  
  •  

2021/01/01
W efekcie łączenia MEN i MNiSW swoje funkcje w styczniu tracą podsekretarz stanu w MNiSW prof. Grzegorz Wrochna i podsekretarz stanu Maciej Kopeć w MEN.

Źródło [Onet.pl]


Prof. Grzegorz Wrochna, fizyk i były dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, został powołany na funkcję podsekretarza stanu w MNiSW przez Jarosława Gowina w grudniu 2019 roku. Od lutego 2020 roku stał na czele zespołu ministerialnego, który przygotowywał projekt dokumentu określającego politykę naukową państwa. Szybko zwrócono uwagę na fakt, że w dokumencie nie pojawiają się jeszcze żaden z istotnych elementów „ofensywy ideologicznej” nowego ministra Przemysława Czarnka. Projekt ten został w grudniu 2020 roku przekazany do konsultacji środowiskowych: https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/projekt-polityki-naukowej-panstwa/

(Visited 26 times, 1 visits today)
Close