Written by 11:20 pm

Uchwała Senatu UW

  •  
  •  
  •  

2020/11/18
Senat Uniwersytetu Warszawskiego na swoim posiedzeniu 18 listopada podjął uchwałę w sprawie wzajemnego poszanowania bez względu na przekonania polityczne lub światopoglądowe:

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5655/M.2020.448.U.13.pdf

W uchwale m.in podkreśla się, że „zachowanie każdego członka i członkini społeczności Uniwersytetu Warszawskiego zmierzające do dyskryminacji, piętnowania, wykluczania, dezawuowania, obrażania, cenzurowania lub represjonowania studentek lub studentów, doktorantek lub doktorantów czy osób zatrudnionych na uczelni ze względu na wyznawany światopogląd lub poglądy polityczne pozostaje w rażącej sprzeczności z Misją Uniwersytetu Warszawskiego. Zachowanie takie narusza także podstawowe standardy etyczne obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim wszystkich członków wspólnoty akademickiej”.

(Visited 22 times, 1 visits today)
Close