Written by 12:11 am

Międzynarodowy bojkot min. Czarnka

  •  
  •  
  •  

2020/12/13
Petycja międzynarodowych naukowców w sprawie bojkotu ministra Czarnka

170 naukowców z wiodących instytucji naukowych krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii podpisało się pod apelem o oficjalny bojkot ministra Przemysława Czarnka

Apel został wystosowany do: komisarz UE ds. innowacji, badań, edukacji, kultury i młodzieży Mariyi Gabriel, sekretarz edukacji Stanów Zjednoczonych Betsy DeVos oraz długiej listy wymienionych z imienia i nazwiska ministrów edukacji i/lub nauki krajów Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych z programem ramowym Horyzont 2020 (Izrael, Norwegia, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania). Po kilku dniach od publikacji apelu, w niedzielę 20 grudnia 2020 r. pod jego internetową wersją podpisało się kilkaset kolejnych osób.

Sygnatariusze nawołują ministrów do “bojkotu i bezpośredniego ostracyzmu”, a jako uzasadnienie wskazują “dobrze udokumentowane przypadki homofobicznych, ksenofobicznych i mizoginicznych poglądów, wypowiedzi i czynów, mocno zakorzenionych w bojowym religijnym fundamentalizmie i prymitywnym nacjonalizmie”. Ministrów odpowiedzialnych za politykę naukową proszą o zaniechanie zapraszania ministra Czarnka i jego reprezentantów na spotkania międzyrządowe oraz o unikanie spotkań, w których uczestniczy minister i jego wysłannicy. Autorzy petycji proszą również o “bardzo uważne monitorowanie wydatków i inwestycji polskiego rządu na edukację i badania, finansowanych ze źródeł europejskich, aby zapobiegać nieproporcjonalnie dużemu wsparciu finansowemu instytucji i osób, które propagują poglądy i podejmują działania fundamentalnie sprzeczne z wartościami, na których zbudowano wspólnotę międzynarodową”.

Sygnatariusze udostępnili również w Internecie dossier dokumentujące wypowiedzi i aktywności, określone jako “anty-kulturowe osiągnięcia” ministra Czarnka, dołączając je do petycji, przekazywanej komisarz UE, sekretarz USA i ministrom krajów członkowskim UE i krajów stowarzyszonych.

(Visited 70 times, 1 visits today)
Close