Written by 11:23 pm

Policja w Politechnice Warszawskiej

  •  
  •  
  •  

2020/11/28
Podczas demonstracji Strajku Kobiet w Warszawie jeden z oddziałów prewencji Komendy Stołecznej Policji wszedł na teren należący do Wydziału Inżynierii i Chemii Procesowej Politechniki Warszawskiej przy ul. Waryńskiego. Uczynił to bez wymaganej ustawą zgody władz uczelni oraz nie zważając na protesty strażników obiektu i osób postronnych. Policjanci zatrzymywali tam uciekających przed nimi demonstrantów. To bodaj pierwsza od dziesięcioleci tego rodzaju – nielegalna – akcja sił porządkowych na terytorium uczelni wyższej.

Źródło: [Studencki Komitet Antyfaszystowski], [relacja świadka]

https://www.facebook.com/studenckikomitetantyfaszystowski

(Visited 28 times, 1 visits today)
Close