Written by 7:02 am

Wolność akademicka w praktyce – sprawa Igora Tulei

  •  
  •  
  •  

22 września 2021

Akademia Leona Koźmińskiego – niepubliczna uczelnia z Warszawy, kształcąca studentów w obszarze m.in. prawa, zarządzania i socjologii – odsunęła od prowadzenia zajęć swojego dotychczasowego wykładowcę, sędziego Igora Tuleję. Cytowani przez „Oko.Press” reprezentanci uczelni wyjaśniają, że zastosowali się do decyzji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie dał sędziemu zgody na prowadzenie zajęć ze studentami i odsunął go od orzekania. Cytowany w artykule prezes stowarzyszenia sędziów Iustitia Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach i pracownik Uniwersytetu Śląskiego, sugeruje, że „nie dość, że sędzia Tuleya został odsunięty od orzekania i ma obniżone wynagrodzenie w sądzie, to wiceprezes sądu chce go jeszcze pozbawić środków do życia. Dlatego zachowanie uczelni jest przykre. W sytuacji, gdy decyzja jest bez podstaw prawnych, uczelnia powinna stać na straży wolności akademickiej i powinna wcielać je w życie, dawać przykład i stanąć po stronie tych wartości, a nie kłaniać się bezprawnej decyzji”.

Więcej informacji w artykule Mariusza Jałoszewskiego Uczelnia zerwała współpracę z sędzią Tuleyą. Bo Radzik uznał, że zdemoralizuje studentów, „Oko.Press”.

Post scriptum. W reakcji na publikacje w mediach społecznościowych, Dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, dr hab. Robert Zieliński, prof. ALK wydał oświadczenie, w którym poinformował, że „niewłaściwie zinterpretowaliśmy wydaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie decyzję, która wyraża sprzeciw wobec prowadzenia zajęć dydaktycznych przez Sędziego w Akademii Leona Koźmińskiego”. Dziekan oświadczył, że uczelnia podtrzymuje zainteresowanie współpracą z sędzią Igorem Tuleyą.

(Visited 72 times, 1 visits today)
Close