Written by 11:22 pm

Sprawa prof. Ingi Iwasiów

  •  
  •  
  •  

2020/11/20
Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Szczecińskiego odmówił wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w odniesieniu do prof. Ingi Iwasiów. Zarzut o wypowiadanie się „w określonej formie” został oddalony na podstawie analizy nagrań ze strajków (październik-listopad 2020, Szczecin), wydruków komentarzy Ingi Iwasiów oraz informacji prasowych. Rzecznik nie znalazł merytorycznego uzasadnienia dla wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Powołał się przy tym na art. 54 i art. 57 Konstytucji jako gwarancje wolności wypowiadania się i udziału w pokojowych zgromadzeniach.

(Visited 26 times, 1 visits today)
Close