Written by 7:04 am

Dwie uchwały Senatu UW

  •  
  •  
  •  

2 lipca 2021

Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2021 Senat UW podjął uchwałę, w której wyraził zaniepokojenie „z powodu nieuzasadnionej przewlekłości procedury i wstrzymywania decyzji o nadaniu tytułu profesora dr. hab. Michałowi Bilewiczowi przez Prezydenta RP”.
Na tym samym posiedzeniu Senat inną uchwałą wyraził ubolewanie z powodu odwołania prof. Krzysztofa Diksa z funkcji Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej przez Ministra Edukacji i Nauki uznając odwołanie prof. Diksa bez podania przyczyny za „sprzeczne z dobrymi praktykami akademickimi, szczególnie w odniesieniu do osoby tak zasłużonej dla rozwoju nauki”.

(Visited 31 times, 1 visits today)
Close