Written by 6:21 am

„Pakiet wolności akademickiej” przyjęty

  •  
  •  
  •  

2 października 2021

Nowy rok akademicki rozpoczynamy mocnym i bardzo niebezpiecznym akcentem. Na posiedzeniu 1 października 2021 Sejm przyjął przygotowane w MEiN zmiany do Ustawy o szkolnictwie wyższym zwane eufemistycznie „pakietem wolności akademickiej”.
W toku procesu legislacyjnego odrzucona została istotna poprawka, która do sformułowania: „Nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych” wprowadzała ograniczenie: „niepozostających w sprzeczności z kryterium naukowości”.

W skrócie, pakiet ten służy dwóm celom, radykalnie odmiennym od deklarowanych: (1) zacieśnieniu kontroli ministerialnej nad demokratycznie obieranymi rektorami poprzez nałożenie na nich niejasnego obowiązku troski o wolność poglądów na uczelni i przez ograniczenie kompetencji dyscyplinarnych uczelni oraz (2) zachęceniu ekstremistów do jawnego głoszenia w murach uczelni poglądów, które nie mają żadnych podstaw naukowych, ale które można podciągnąć pod pojęcie „światopoglądu”.
Ponadto ostateczną (przed sądem administracyjnym) instancją decydującą o dopuszczalności głoszenia na uczelniach takich czy innych poglądów będzie teraz minister oraz działająca przy nim specjalna komisja.
Szkodliwości tych rozwiązań nie sposób przecenić. W wersji najmniej pesymistycznej zrówna to w debacie akademickiej kreacjonistów, płaskoziemców, negacjonistów klimatycznych i antyszczepionkowców z badaczami zachowującymi rygor naukowy. W wersji pesymistycznej może to ośmielić ekstremistów do głoszenia w murach uczelni poglądów ksenofobicznych, antysemickich i rasistowskich.
Pisaliśmy o tym obszerniej kilkakrotnie, między innymi tutaj:
https://monitorakademicki.org/glos-monitora-w-sprawie-tzw-pakietu-wolnosci-akademickiej/
https://monitorakademicki.org/wraca-nowe-czyli-wolnosc-i-autonomia-nauki-wedlug-ministra/
https://monitorakademicki.org/zdyscyplinowana-wolnosc-w-pakiecie/

Za ustawą głosowały w całości PiS i Konfederacja, ponadto Kukiz’15 (z wyjątkiem posła Stanisława Tyszki), a także poseł Zbigniew Girzyński z Polskie Sprawy i troje posłów „niezależnych”: Monika Pawłowska (dawniej Wiosna, potem Porozumienie Gowina), Łukasz Mejza (dawniej Koalicja Polska) oraz Zdzisław Ajchler (dawniej Koalicja Obywatelska).
Źródło: strona Sejmu

(Visited 28 times, 1 visits today)
Close