Written by 1:32 pm Ogólne

Głos „Monitora” w sprawie tzw. Pakietu wolności akademickiej

Szanowni Państwo Senatorki i Senatorowie UW, Członkinie i Członkowie środowiska akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego,

po wielu miesiącach zapowiedzi i radykalnych wystąpień kierownictwa Ministerstwa Nauki, w ostatnich dniach do Sejmu trafił ministerialny projekt nowelizacji „Ustawy 2.0”, tzw. Pakiet wolności akademickiej. Pod tą obiecującą nazwą kryją się przepisy ograniczające autonomię wyższych uczelni w zakresie postępowań dyscyplinarnych, a także prowokujące konflikty ideologiczne i polityczne w środowisku akademickim. To pierwsza i historyczna inicjatywa ustawodawcza obecnych władz Ministerstwa w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego.

Projekt ten omawialiśmy i krytykowaliśmy w „Monitorze Akademickim”:
https://monitorakademicki.org/wraca-nowe-czyli-wolnosc-i-autonomia-nauki-wedlug-ministra/
https://monitorakademicki.org/zdyscyplinowana-wolnosc-w-pakiecie/

Przeciwko tym regulacjom ostro zaprotestowały m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego i Nauki, a nad krytycznymi stanowiskami pracują także inne instytucje akademickie w Polsce, w tym różne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Jesteśmy przekonani, że również Uniwersytet Warszawski, jego władze i ciała przedstawicielskie nie powinny w tej sprawie milczeć. Uchwalenie proponowanych zmian w Ustawie może mieć wpływ na życie każdego i każdej z nas, na wszystkich szczeblach uniwersyteckiej nauki i akademickiej kariery.

Z wyrazami szacunku,
Zespół „Monitora Akademickiego”

(Visited 226 times, 1 visits today)
Close