Written by 11:23 pm

Stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  •  
  •  
  •  

2020/11/27
W reakcji na programowy referat wygłoszony przez ministra Przemysława Czarnka na XIII Międzynarodowym Kongresie „Katolicy a wychowanie” zabrała głos Rada Główna Nauki i Szkolnictwa wyższego.
Treść Stanowiska nr 29/2020 można znaleźć tutaj:
http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/stanowiska/stanowisko-nr-29-2020-rady-glownej-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-27-listopada-2020-r-w-sprawie-tez-referatu-wygloszonego-przez-ministra-przemyslawa-czarnka-dotyczacych-aktualnych-wyzwan-szkolnictwa-wyzszego-w-polsce.html

(Visited 40 times, 1 visits today)
Close