Written by 12:45 pm Ogólne

List otwarty społeczności akademickiej do Władz Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie problemów bytowych osób studiujących na naszej Uczelni

Warszawa, 24 lutego 2024

Kwestie bytowe osób studiujących na naszym Uniwersytecie stają się coraz bardziej palącym problemem. Ostatnio mowa o tym w liście otwartym „Uniwersytet Warszawski tylko dla bogatych. Studenci mają dość” (7 lutego 2024, ). Obserwujemy na co dzień opisane w nim problemy. Zamieszkanie i utrzymanie się w Warszawie staje się niemożliwe bez podjęcia pracy zarobkowej. Łączenie jej z nauką wpływa często negatywnie na jakość kształcenia albo wręcz wymusza rezygnację ze studiów.

„Uniwersytet dysponuje ogromnymi środkami inwestycyjnymi – mówią o tym w wywiadzie z „Gazetą Wyborczą” Prorektorka ds. Rozwoju oraz Kanclerz UW (10 lutego 2024). Apelujemy o publiczną dyskusję i namysł nad planowanymi inwestycjami, tak aby uwzględniały one w znacząco większym stopniu problemy bytowe osób studenckich i doktoranckich. W pełni popieramy studencki postulat szybkiej modernizacji i rozbudowy bazy akademików, by osoby studiujące uzyskały dostęp do zakwaterowania po cenie niższej niż wynajem pokoju na wolnym rynku. Za bardzo ważny uważamy również postulat zapewnienia przez Uniwersytet Warszawski studentom i studentkom zdrowego wyżywienia w przystępnej cenie.

W ostatnich latach wzrosły i ceny, i minimalne progi wynagrodzeń. W tej sytuacji warunkowanie przyznania stypendium socjalnego przez maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 1.294 zł oznacza, że na stypendia mogą liczyć tylko te osoby, które znajdują się skrajnie złym położeniu finansowym, a jednocześnie nie podejmują pracy zarobkowej (przez co przekroczyłyby wyznaczony limit). Apelujemy zatem o natychmiastowe działania Władz UW w celu przekonania Władz RP o konieczności szybkiego urealnienia progu oraz zwiększenia dostępności stypendiów socjalnych.

Z analogicznymi problemami zmagają się też doktoranci i doktorantki UW. Poprawa ich sytuacji bytowej na tym kluczowym etapie pracy naukowej powinna być jedną z najważniejszych inwestycji w przyszłość naszej Uczelni.

Opisane tu negatywne zjawiska są efektem wieloletnich zaniechań, które skutkują tym, że Uczelnia nie realizuje jednego z czterech głównych punktów Misji Uniwersytetu Warszawskiego, uchwalonej przez Senat UW w 2001 roku: „Społeczną misją Uniwersytetu jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności wszystkim tym, którzy mają do tego prawo”. W planach inwestycyjnych UW priorytetem powinno być wsparcie młodych ludzi, od których zależy przyszłość Uniwersytetu.

Koleżanki i kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego, pracownice i pracowników, doktorantki i doktorantów, studentki i studentów prosimy o wsparcie naszego apelu do Władz UW swoimi podpisami poniżej.

Formularz do podpisywania Apelu

Błażej Brzostek (Wydział Historii)

Maria Anna Ciemerych Litwinienko (Wydział Biologii)

Magdalena Gawin (Wydział Filozofii)

Adam Gendźwiłł (Wydział Socjologii)

Ewa Haman (Wydział Psychologii)

Joanna Jurewicz (Wydział Orientalistyczny)

Krzysztof Klincewicz (Wydział Zarządzania)

Justyna Kowalska-Leder (Wydział Polonistyki)

Iwona Kurz (Wydział Polonistyki)

Paweł Strzelecki (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Jakub Urbanik (Wydział Prawa i Administracji)

Marek Węcowski (Wydział Historii)

 

Źródło ilustracji: uw.edu.pl

(Visited 485 times, 1 visits today)
Close